Wznowienie działalności diagnostycznej poradni.

-->

Szanowni Państwo,

informujemy, że od 4 maja nasza Poradnia wznawia działalność diagnostyczną  w zakresie wydawania dokumentów niezbędnych do organizacji kształcenia dzieci i młodzieży odpowiedniego do ich potrzeb. Ze względu na obowiązujący stan epidemii w pierwszej kolejności zaproponujemy wizyty diagnostyczne wszystkim tym dzieciom, których badania przypadały w terminach 16.03-30.04.20r. oraz w sprawach pilnych (w szczególności dotyczących wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, opinii 
o potrzebie odroczenia obowiązku szkolnego oraz pilnych interwencji kryzysowych 
z zachowaniem reżimu sanitarnego).

Wszystkie osoby umówione w terminach 16.03-08.05.20r. prosimy o oczekiwanie na informację telefoniczną. Natomiast osoby umówione w innych terminach proszone są 
o kontakt z konkretnym specjalistą lub sekretariatem poradni. 

Do odwołania wstrzymujemy wszelkie formy terapii odbywające się na terenie placówki. Pracownicy poradni będą nadal udzielać wsparcia i pomocy niezbędnej w tym trudnym czasie także w sposób zdalny.

Wszyscy pracownicy poradni dokładają wszelkich możliwych starań, aby zapewnić odpowiednie warunki sanitarne, a tym samym bezpieczeństwo rodziców i dzieci na terenie placówki. Ostateczną decyzję dotyczącą wizyty w poradni podejmuje rodzic/opiekun dziecka.