Strona główna

Jesteśmy placówką oświatową działającą na terenie Miasta i Gminy Andrychów oraz Gminy Wieprz. Nasza wyspecjalizowana kadra służy pomocą dzieciom, młodzieży i ich rodzinom. Pomoc udzielana w poradni jest bezpłatna, a badania wykonujemy na prośbę rodziców i pełnoletnich uczniów.

W naszej placówce wsparcia udzielają psycholodzy, pedagodzy i logopedzi, którzy na bieżąco poszerzają swoje umiejętności oraz kwalifikacje. Dzięki temu możemy służyć fachową pomocą osobom z:

  • wadami wzroku,
  • wadami słuchu,
  • spektrum autyzmu,
  • niepełnosprawnością intelektualną,
  • dysleksją, dysgrafią, dysortografią,
  • problemami natury emocjonalnej,
  • zaburzeniami komunikacji,
  • oraz innymi problemami.

Zachęcamy do korzystania z oferty naszej placówki!