Makaton – mgr A. Kamińska-Zontek

Program Językowy MAKATON – jedna z metod komunikacji alternatywnej (AAC).

Możliwość komunikowania się ze światem, werbalizowania swoich potrzeb i pragnień to bez wątpienia jeden z podstawowych przywilejów człowieka. Dla osób, którym niepełnosprawność odbiera umiejętność tworzenia komunikatów słownych brak takiej możliwości jest z pewnością źródłem frustracji, nierzadko również oznacza wykluczenie społeczne.

Naprzeciw tym trudnościom wychodzą różne metody komunikacji alternatywnej (AAC). W świecie, gdzie coraz wnikliwiej analizujemy potrzeby i możliwości osób z różnymi niepełnosprawnościami tych metod jest dużo. Jedną z nich  jest Program Językowy MAKATON  – system gestów i symboli graficznych. MAKATON bazuje na prostych, intuicyjnych wręcz gestach i rysunkach, które towarzyszą przekazowi ustnemu. Nauczyciel/opiekun posługuje się zatem gestem/symbolem równocześnie mówiąc do dziecka. Dzięki temu następuje odbiór informacji w sposób wielopłaszczyznowy: poprzez wzrok, słuch, ruch. MAKATON to dobra i sprawdzona metoda, która wspiera także nas – nauczycieli, rodziców, przyjaciół osób doświadczających trudności w werbalnym porozumiewaniu się – w codziennej komunikacji i pracy z tymi osobami. Autorką polskiej wersji Programu Makaton jest dr Bogusława B. Kaczmarek, która wraz z asystentkami organizuje na terenie całej Polski szkolenia dla chętnych (rodziców i specjalistów). Nauka gestów i symboli jest bardzo prosta i sprawia, że już po krótkim czasie osoba niepełnosprawna może odbierać i przekazywać informacje, a tym samym  nawiązywać relacje z szeroko rozumianym otoczeniem.

Zachęcamy opiekunów osób doświadczających trudności z werbalnym porozumiewaniem się do poznania tej metody. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w sekretariacie naszej poradni. Serdecznie zapraszamy! 

Wskazówki do rozmów z dziećmi o wydarzeniach w Ukrainie.

Na co zwrócić uwagę:

 • w sytuacjach kryzysu i trudnych wydarzeń warto znaleźć czas na rozmowę z dzieckiem, 
 • wysłuchać tego co dla niego ważne, pozwolić mu swobodnie mówić o tym co myśli      i czuje, akceptować wszystkie emocje które pojawią się w rozmowie,
 • używać języka adekwatnego do wieku dziecka, opierać się na faktach które dziecko jest wstanie zrozumieć,
 • budować poczucie bezpieczeństwa, uwrażliwiać na fałszywe informacje,
 • udzielać sprawdzonych informacji, dostosowanych do wieku dziecka, nie zaprzeczać wydarzeniom które dzieją się tuż obok nas, 
 • obserwować dziecko (jego przeżycia mogą być odwzorowywane w zabawach, rysunkach itd.),
 • wspólnie szukać sposobów na radzenie sobie z trudnymi emocjami, 
 • organizować czas wolny tak jak do tej pory, zapewniać stałość zwyczajnego dnia,
 • w miarę możliwości zaproponować dziecku włączenie się do akcji pomagania dzieciom z Ukrainy w jego najbliższym otoczeniu.

Czego unikać:

 • unikać tematu wojny i agresji Rosji do zawstydzania i upominania dziecka (np. “zjedz zupę, bo dzieci na Ukrainie nie mają..”),
 • nieograniczonego dostępu do wiadomości telewizyjnych, radiowych, internetowych gdyż mogą być one niedostosowane do wieku i możliwości poznawczych dziecka, mogą przerazić, zafałszować obraz aktualnych wydarzeń, małe dzieci nie powinny oglądać kanałów informacyjnych z dorosłymi,
 • nie okłamywać dziecka, nie obiecywać tego czego nie jesteśmy pewni,
 • nie ignorować emocji, nie zaprzeczać im.

Zmiana adresu mailowego.

Uwaga! Nastąpiła zmiana naszego adresu mailowego. Nasz nowy kontakt to:

poradnia@pppandrychow.pl

Zasady obowiązujące w poradni w trakcie zagrożenia epidemicznego

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w celu zapewnienia jak największego bezpieczeństwa klienci będą przyjmowani zgodnie z nowymi zasadami. Prosimy 
o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi przed przybyciem na diagnozę:

– Wstęp do placówki mają jedynie pracownicy oraz osoby umówione, które potwierdziły swoje przybycie.

– Dziecko przybywa na diagnozę tylko z jednym rodzicem/opiekunem (tym samym z którym przeprowadzony został wywiad epidemiologiczny).

– Prosimy o punktualne zgłaszanie się na wyznaczoną wizytę (nie wcześniej niż 5 minut przed umówioną godziną).

– Po wejściu do budynku poradni należy zdezynfekować ręce.

– W trakcie pobytu na terenie poradni  zarówno rodzic/opiekun jak i dziecko zobowiązani są do przebywania w maseczce lub przyłbicy oraz rękawiczkach ochronnych, w które zaopatrza rodzic. Z obowiązku noszenia maseczki zwolnione są dzieci poniżej 4 roku życia oraz osoby niepełnosprawne.

– Jeśli to możliwe w trakcie diagnozy dziecko przebywa w gabinecie tylko z pracownikiem poradni. Rodzic oczekuje na dziecko na zewnątrz, otrzyma informację o zakończeniu diagnozy drogą telefoniczną.

– Niezbędne jest, aby dziecko w trakcie diagnozy posiadało własne przybory (długopis, ołówek, kredki).

– Podczas ustalania terminu wizyty pracownik ma prawo do przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego oraz w sytuacji zagrożenia chorobą do przełożenia wizyty na późniejszy termin.
– Dzieci chore, z katarem, kaszlem, gorączką nie będą przyjmowane na diagnozę. W takim przypadku istnieje możliwość umówienia kolejnego terminu.

– Wywiad z rodzicem oraz porady po badaniach pracownicy realizują telefonicznie.

Jak się uczyć?

Drodzy Uczniowie i Rodzice.

 Przed nami kolejne tygodnie zdalnej nauki. Przedstawiamy kilka porad na temat samodzielnej organizacji pracy i uczenia się w domu.

 1. Wypracuj sobie stały schemat dnia i go przestrzegaj. Stały rytm dnia pomoże ci w lepszej mobilizacji i organizacji pracy, np. ustal godzinę wstawania, śniadania i rozpoczęcia nauki ( mózg pracuje najefektywniej około godziny po pobudce )
 2. Przygotuj sobie dobrze miejsce do pracy: przewietrz pokój, uporządkuj biurko, wyłóż potrzebne tego dnia  przybory, książki, zeszyty itp.
 3. Pamiętaj,że wykonanie zadanego zadania pisemnego nie kończy nauki. Materiał trzeba powtórzyć, utrwalić, aby zakotwiczył się w pamięci trwałej. Jeżeli czegoś nie rozumiesz poproś o dodatkowe wytłumaczenie nauczyciela lub rodziców. Zrozumienie materiału ułatwi jego opanowanie. Nie „kuj na pamięć”.
 4. Jeżeli jesteś wzrokowcem przedstawiaj sobie materiał w postaci rysunków, wykresów, schematów, tabeli. Notuj na małych karteczkach ( fiszkach ) np.: słówka z języka obcego, wzory z matematyki, fizyki, chemii czy inne ważne informacje. Fiszki przypnij na jakąś tablicę np. korkową i często spoglądaj na nie. Ważne treści pisz lub podkreślaj kolorem, bo to wzmocni efekt zapamiętywania. Oglądaj filmy, programy związane z tematem lekcji.
 5. Gdy jesteś słuchowcem maksymalnie skoncentruj się na tym, co mówi nauczyciel. Możesz głośno czytać sobie lekcje z podręcznika, a następnie na głos powiedzieć sobie, co zapamiętałeś. Możesz opowiedzieć to komuś z rodziny. Nagrywaj sobie i odsłuchuj słówka , wiersz do nauki na pamięć, definicje czy inny materiał. Dobrze jest sobie „zaśpiewać, zanucić” to, co się uczysz.
 6. W przypadku, gdy w nauce pomaga ci ruch, możesz chodzić po pokoju, kręcić się na krześle, bujać się na piłce i jednocześnie uczyć się. Materiał, który masz opanować przedstaw sobie w formie gestów, mimiki. Możesz go wystukać, zarapować. W nauce pomoże też notowanie ważnych treści, robienie projektów, modeli.
 7. Gdy poczujesz zmęczenie, spadek koncentracji zrób sobie krótką przerwę np.: napij się, zjedz małą przekąskę, zrób ćwiczenie gimnastyczne itp.
 8. Koniecznie nagródź się za dobrze wykonaną pracę!!! Zjedz sobie ulubioną słodycz, oglądnij film, zagraj w grę, przeczytaj coś co lubisz, czy porozmawiaj z kimś ważnym dla ciebie.
 9. Powodzenia!!!

Dopalacze – gdzie szukać pomocy?

 • 800 060 800 – Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego
 • 116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
 • 800 100 100 – Telefon dla rodziców  i nauczycieli  w sprawach bezpieczeństwa dzieci
 • 800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
 • 112 – Numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej