Informacje dotyczące Sieci Współpracy Logopedów

Zapraszamy na spotkanie Sieci Współpracy Logopedów 11 grudnia 2023 roku o godzinie 11.00. Prosimy o potwierdzenie udziału telefonicznie do 06 grudnia 2023r. Przy mniej niż trzech osobach, potwierdzających udział, spotkanie nie odbędzie się. Informacja na ten temat zostanie zamieszczona na naszej stronie przed spotkaniem.

Zapraszamy serdecznie!

Makaton – mgr A. Kamińska-Zontek

Program Językowy MAKATON – jedna z metod komunikacji alternatywnej (AAC).

Możliwość komunikowania się ze światem, werbalizowania swoich potrzeb i pragnień to bez wątpienia jeden z podstawowych przywilejów człowieka. Dla osób, którym niepełnosprawność odbiera umiejętność tworzenia komunikatów słownych brak takiej możliwości jest z pewnością źródłem frustracji, nierzadko również oznacza wykluczenie społeczne.

Naprzeciw tym trudnościom wychodzą różne metody komunikacji alternatywnej (AAC). W świecie, gdzie coraz wnikliwiej analizujemy potrzeby i możliwości osób z różnymi niepełnosprawnościami tych metod jest dużo. Jedną z nich  jest Program Językowy MAKATON  – system gestów i symboli graficznych. MAKATON bazuje na prostych, intuicyjnych wręcz gestach i rysunkach, które towarzyszą przekazowi ustnemu. Nauczyciel/opiekun posługuje się zatem gestem/symbolem równocześnie mówiąc do dziecka. Dzięki temu następuje odbiór informacji w sposób wielopłaszczyznowy: poprzez wzrok, słuch, ruch. MAKATON to dobra i sprawdzona metoda, która wspiera także nas – nauczycieli, rodziców, przyjaciół osób doświadczających trudności w werbalnym porozumiewaniu się – w codziennej komunikacji i pracy z tymi osobami. Autorką polskiej wersji Programu Makaton jest dr Bogusława B. Kaczmarek, która wraz z asystentkami organizuje na terenie całej Polski szkolenia dla chętnych (rodziców i specjalistów). Nauka gestów i symboli jest bardzo prosta i sprawia, że już po krótkim czasie osoba niepełnosprawna może odbierać i przekazywać informacje, a tym samym  nawiązywać relacje z szeroko rozumianym otoczeniem.

Zachęcamy opiekunów osób doświadczających trudności z werbalnym porozumiewaniem się do poznania tej metody. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w sekretariacie naszej poradni. Serdecznie zapraszamy! 

Wskazówki do rozmów z dziećmi o wydarzeniach w Ukrainie.

Na co zwrócić uwagę:

 • w sytuacjach kryzysu i trudnych wydarzeń warto znaleźć czas na rozmowę z dzieckiem, 
 • wysłuchać tego co dla niego ważne, pozwolić mu swobodnie mówić o tym co myśli      i czuje, akceptować wszystkie emocje które pojawią się w rozmowie,
 • używać języka adekwatnego do wieku dziecka, opierać się na faktach które dziecko jest wstanie zrozumieć,
 • budować poczucie bezpieczeństwa, uwrażliwiać na fałszywe informacje,
 • udzielać sprawdzonych informacji, dostosowanych do wieku dziecka, nie zaprzeczać wydarzeniom które dzieją się tuż obok nas, 
 • obserwować dziecko (jego przeżycia mogą być odwzorowywane w zabawach, rysunkach itd.),
 • wspólnie szukać sposobów na radzenie sobie z trudnymi emocjami, 
 • organizować czas wolny tak jak do tej pory, zapewniać stałość zwyczajnego dnia,
 • w miarę możliwości zaproponować dziecku włączenie się do akcji pomagania dzieciom z Ukrainy w jego najbliższym otoczeniu.

Czego unikać:

 • unikać tematu wojny i agresji Rosji do zawstydzania i upominania dziecka (np. “zjedz zupę, bo dzieci na Ukrainie nie mają..”),
 • nieograniczonego dostępu do wiadomości telewizyjnych, radiowych, internetowych gdyż mogą być one niedostosowane do wieku i możliwości poznawczych dziecka, mogą przerazić, zafałszować obraz aktualnych wydarzeń, małe dzieci nie powinny oglądać kanałów informacyjnych z dorosłymi,
 • nie okłamywać dziecka, nie obiecywać tego czego nie jesteśmy pewni,
 • nie ignorować emocji, nie zaprzeczać im.

Zmiana adresu mailowego.

Uwaga! Nastąpiła zmiana naszego adresu mailowego. Nasz nowy kontakt to:

poradnia@pppandrychow.pl

Zasady obowiązujące w poradni w trakcie zagrożenia epidemicznego

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w celu zapewnienia jak największego bezpieczeństwa klienci będą przyjmowani zgodnie z nowymi zasadami. Prosimy 
o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi przed przybyciem na diagnozę:

– Wstęp do placówki mają jedynie pracownicy oraz osoby umówione, które potwierdziły swoje przybycie.

– Dziecko przybywa na diagnozę tylko z jednym rodzicem/opiekunem (tym samym z którym przeprowadzony został wywiad epidemiologiczny).

– Prosimy o punktualne zgłaszanie się na wyznaczoną wizytę (nie wcześniej niż 5 minut przed umówioną godziną).

– Po wejściu do budynku poradni należy zdezynfekować ręce.

– W trakcie pobytu na terenie poradni  zarówno rodzic/opiekun jak i dziecko zobowiązani są do przebywania w maseczce lub przyłbicy oraz rękawiczkach ochronnych, w które zaopatrza rodzic. Z obowiązku noszenia maseczki zwolnione są dzieci poniżej 4 roku życia oraz osoby niepełnosprawne.

– Jeśli to możliwe w trakcie diagnozy dziecko przebywa w gabinecie tylko z pracownikiem poradni. Rodzic oczekuje na dziecko na zewnątrz, otrzyma informację o zakończeniu diagnozy drogą telefoniczną.

– Niezbędne jest, aby dziecko w trakcie diagnozy posiadało własne przybory (długopis, ołówek, kredki).

– Podczas ustalania terminu wizyty pracownik ma prawo do przeprowadzenia wywiadu epidemiologicznego oraz w sytuacji zagrożenia chorobą do przełożenia wizyty na późniejszy termin.
– Dzieci chore, z katarem, kaszlem, gorączką nie będą przyjmowane na diagnozę. W takim przypadku istnieje możliwość umówienia kolejnego terminu.

– Wywiad z rodzicem oraz porady po badaniach pracownicy realizują telefonicznie.

Jak się uczyć?

Drodzy Uczniowie i Rodzice.

 Przed nami kolejne tygodnie zdalnej nauki. Przedstawiamy kilka porad na temat samodzielnej organizacji pracy i uczenia się w domu.

 1. Wypracuj sobie stały schemat dnia i go przestrzegaj. Stały rytm dnia pomoże ci w lepszej mobilizacji i organizacji pracy, np. ustal godzinę wstawania, śniadania i rozpoczęcia nauki ( mózg pracuje najefektywniej około godziny po pobudce )
 2. Przygotuj sobie dobrze miejsce do pracy: przewietrz pokój, uporządkuj biurko, wyłóż potrzebne tego dnia  przybory, książki, zeszyty itp.
 3. Pamiętaj,że wykonanie zadanego zadania pisemnego nie kończy nauki. Materiał trzeba powtórzyć, utrwalić, aby zakotwiczył się w pamięci trwałej. Jeżeli czegoś nie rozumiesz poproś o dodatkowe wytłumaczenie nauczyciela lub rodziców. Zrozumienie materiału ułatwi jego opanowanie. Nie „kuj na pamięć”.
 4. Jeżeli jesteś wzrokowcem przedstawiaj sobie materiał w postaci rysunków, wykresów, schematów, tabeli. Notuj na małych karteczkach ( fiszkach ) np.: słówka z języka obcego, wzory z matematyki, fizyki, chemii czy inne ważne informacje. Fiszki przypnij na jakąś tablicę np. korkową i często spoglądaj na nie. Ważne treści pisz lub podkreślaj kolorem, bo to wzmocni efekt zapamiętywania. Oglądaj filmy, programy związane z tematem lekcji.
 5. Gdy jesteś słuchowcem maksymalnie skoncentruj się na tym, co mówi nauczyciel. Możesz głośno czytać sobie lekcje z podręcznika, a następnie na głos powiedzieć sobie, co zapamiętałeś. Możesz opowiedzieć to komuś z rodziny. Nagrywaj sobie i odsłuchuj słówka , wiersz do nauki na pamięć, definicje czy inny materiał. Dobrze jest sobie „zaśpiewać, zanucić” to, co się uczysz.
 6. W przypadku, gdy w nauce pomaga ci ruch, możesz chodzić po pokoju, kręcić się na krześle, bujać się na piłce i jednocześnie uczyć się. Materiał, który masz opanować przedstaw sobie w formie gestów, mimiki. Możesz go wystukać, zarapować. W nauce pomoże też notowanie ważnych treści, robienie projektów, modeli.
 7. Gdy poczujesz zmęczenie, spadek koncentracji zrób sobie krótką przerwę np.: napij się, zjedz małą przekąskę, zrób ćwiczenie gimnastyczne itp.
 8. Koniecznie nagródź się za dobrze wykonaną pracę!!! Zjedz sobie ulubioną słodycz, oglądnij film, zagraj w grę, przeczytaj coś co lubisz, czy porozmawiaj z kimś ważnym dla ciebie.
 9. Powodzenia!!!

Dopalacze – gdzie szukać pomocy?

 • 800 060 800 – Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego
 • 116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
 • 800 100 100 – Telefon dla rodziców  i nauczycieli  w sprawach bezpieczeństwa dzieci
 • 800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
 • 112 – Numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej