Kadra

Psycholodzy:

Zdjęcie przedstawiające Panią magister Krystynę Rajsmgr Krystyna Rajs
– dyrektor Poradni,
-psycholog
– nauczyciel dyplomowany,
– specjalista ds. terapii rodzin.
mgr Weronika Bendyk

-psycholog, arteterapeuta
-prowadzi diagnozę oraz terapię
psychologiczną dzieci i młodzieży
-poszerza swoją wiedzę podczas licznych szkoleń
Zdjęcie przedstawiające Panią magister Ewę Ramendęmgr Ewa Ramenda

– nauczyciel dyplomowany,
– psycholog kliniczny specjalizujący
się w psychoterapii dzieci, młodzieży i rodzin.
Zdjęcie przedstawiające Panią magister Marię Mrowiecmgr Maria Mrowiec

– nauczyciel dyplomowany,
– specjalista w zakresie diagnozy i
terapii dzieci młodszych i w wieku
szkolnym, szczególnie dzieci ze spektrum autyzmu,
– prowadzi terapię rodzin.
Katarzyna Rupikmgr Katarzyna Rupik – psycholog
– nauczyciel kontraktowy
– prowadzi diagnozę oraz terapię
psychologiczną dzieci i młodzieży
– systematycznie podnosi swoje kwalifikacje
uczestnicząc w kursach i szkoleniach


mgr Anna Ogorzały

– nauczyciel dyplomowany,
– specjalista do spraw socjoterapii
dzieci i młodzieży.

Pedagodzy:

Zdjęcie przedstawiające Panią magister Grażynę Dyrlagęmgr Grażyna Dyrlaga

– nauczyciel dyplomowany,
– surdopedagog,
– specjalista ds. pomocy dzieciom
niesłyszącym i słabosłyszącym,
– specjalista ds. diagnozy i terapii dysleksji.
Zdjęcie przedstawiające Panią magister Małgorzatę Wierońskąmgr Małgorzata Wierońska

– oligofrenopedagog,
– tyflopedagog, 
– nauczyciel dyplomowany,
– specjalista ds. pomocy dzieciom niewidomym
i słabowidzącym,
– specjalista ds. terapii dzieci o
specjalnych potrzebach edukacyjnych w wieku
przedszkolnym.
Zdjęcie przedstawiające Panią magister Ewę Blochmgr Ewa Bloch

– nauczyciel mianowany,
– specjalista w zakresie diagnozy i terapii
pedagogicznej,
– prowadzi zajęcia terapeutyczne z dziećmi
ze specyficznymi i uogólnionymi
trudnościami w uczeniu się.
-diagnozuje dzieci ze Spektrum Autyzmu.

Logopedzi:

Zdjęcie przedstawiające Panią magister Ilonę Okrutęmgr Ilona Okruta

– surdologopeda,
– nauczyciel dyplomowany,
– prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną
– specjalista w zakresie diagnozy i
terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami słuchu

mgr Agnieszka Kamińska-Zontek

– neurologopeda;
– nauczyciel dyplomowany;
– specjalista w zakresie zaburzeń
mowy o podłożu neurologicznym oraz
komunikacji alternatywnej
AAC (Makaton)