Materiały do pobrania

Opinia do Zespołu Orzekającego
Opinia – pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Upoważnienie
Wniosek o wydanie orzeczenia i opinii
Zaświadczenie lekarskie – kształcenie indywidualne
Zaświadczenie lekarskie – kształcenie specjalne – niepełnosprawność głęboka
Zaświadczenie lekarskie – ścieżka edukacyjna
Zaświadczenie lekarskie – wczesne wspomaganie rozwoju
Zaświadczenie okulistyczne do celów oświatowych
Zaświadczenie otolaryngologiczne do celów oświatowych
Akty prawne
Wywiad epidemiczny + klauzula
Świadoma zgoda na badanie