Materiały do pobrania

Opinia do Zespołu Orzekającego
Opinia – pomoc psych. ped., ścieżka, badanie w poradni
Upoważnienie
Wniosek o wydanie orzeczenia i opinii
Zaświadczenie lekarskie – kształcenie indywidualne
Zaświadczenie lekarskie – kształcenie specjalne – niepełnosprawność głęboka
Zaświadczenie lekarskie – ścieżka edukacyjna
Zaświadczenie lekarskie – wczesne wspomaganie rozwoju
Zaświadczenie okulistyczne do celów oświatowych
Zaświadczenie otolaryngologiczne do celów oświatowych
Akty prawne
Program integracyjny (reintegracyjny) „Poznajmy się”
Scenariusze zajęć reintegracyjnych dla klas IV-VIII
Propozycje działań wychowawczych po powrocie uczniów do szkół – klasy IV-VIII
Stres pod kontrolą – szkoły średnie