O nas

Zdjęcie budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Andrychowie

Już od ponad 30 lat służymy pomocą

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Andrychowie obejmuje swoją opieką:

  • – 17 szkół podstawowych,
  • – 4 szkoły ponadpodstawowe,
  • – 24 przedszkola

w mieście i gminie Andrychów oraz gminie Wieprz 

Poradnia zajmuje cześć budynku należącego do Miasta i Gminy Andrychów, w którym mieści się Ośrodek Pomocy Społecznej. Posiadamy 5 gabinetów do diagnozy i terapii pedagogicznej oraz 1 salę terapeutyczną. Pomieszczenia poradni są po remoncie bieżącym, gabinety charakteryzują się wysoką estetyką.

Pomoc udzielana w poradni jest dobrowolna i bezpłatna, nie są wymagane skierowania. Wykonujemy badania dzieci na prośbę rodziców. Termin badania ustalany jest telefonicznie lub osobiście w sekretariacie poradni. Na każde spotkanie z dzieckiem konieczna jest zgoda rodzica, niezależnie od tego kto zgłasza dziecko do poradni.