Makaton – mgr A. Kamińska-Zontek

-->

Program Językowy MAKATON – jedna z metod komunikacji alternatywnej (AAC).

Możliwość komunikowania się ze światem, werbalizowania swoich potrzeb i pragnień to bez wątpienia jeden z podstawowych przywilejów człowieka. Dla osób, którym niepełnosprawność odbiera umiejętność tworzenia komunikatów słownych brak takiej możliwości jest z pewnością źródłem frustracji, nierzadko również oznacza wykluczenie społeczne.

Naprzeciw tym trudnościom wychodzą różne metody komunikacji alternatywnej (AAC). W świecie, gdzie coraz wnikliwiej analizujemy potrzeby i możliwości osób z różnymi niepełnosprawnościami tych metod jest dużo. Jedną z nich  jest Program Językowy MAKATON  – system gestów i symboli graficznych. MAKATON bazuje na prostych, intuicyjnych wręcz gestach i rysunkach, które towarzyszą przekazowi ustnemu. Nauczyciel/opiekun posługuje się zatem gestem/symbolem równocześnie mówiąc do dziecka. Dzięki temu następuje odbiór informacji w sposób wielopłaszczyznowy: poprzez wzrok, słuch, ruch. MAKATON to dobra i sprawdzona metoda, która wspiera także nas – nauczycieli, rodziców, przyjaciół osób doświadczających trudności w werbalnym porozumiewaniu się – w codziennej komunikacji i pracy z tymi osobami. Autorką polskiej wersji Programu Makaton jest dr Bogusława B. Kaczmarek, która wraz z asystentkami organizuje na terenie całej Polski szkolenia dla chętnych (rodziców i specjalistów). Nauka gestów i symboli jest bardzo prosta i sprawia, że już po krótkim czasie osoba niepełnosprawna może odbierać i przekazywać informacje, a tym samym  nawiązywać relacje z szeroko rozumianym otoczeniem.

Zachęcamy opiekunów osób doświadczających trudności z werbalnym porozumiewaniem się do poznania tej metody. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w sekretariacie naszej poradni. Serdecznie zapraszamy!