Dopalacze – gdzie szukać pomocy?

-->
  • 800 060 800 – Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego
  • 116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
  • 800 100 100 – Telefon dla rodziców  i nauczycieli  w sprawach bezpieczeństwa dzieci
  • 800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
  • 112 – Numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej